Depressie behandelen met rTMS, het alternatief voor antidepressiva en electroshocktherapie

Heeft u een depressie of kent u iemand die dit heeft? Psychologenpraktijk Wernsen in Rotterdam kan u hiervan afhelpen, het biedt u rTMS, het alternatief voor het gebruik van medicatie.

Voordelen van magnetische hersenstimulatie:

  • Nauwelijks bijwerkingen (in enkele gevallen lichte spanningshoofdpijn)
  • Snel effect merkbaar (binnen 10 sessies / 3 weken)
  • Bij 78% van de cliënten slaat de behandeling aan
  • Er is sprake van een afname van de klachten van gemiddeld 75% bij degene die reageert op rTMS
  • Er is een langdurig effect nadat de behandeling is afgelopen

In sommige gevallen is er na 6 of 12 maanden een aantal opfrissessies nodig om de antidepressieve werking van rTMS te behouden. Als u meer wilt weten over rTMS en of u in aanmerking komt voor een dwangstoornis of depressie behandeling voor uw klachten, bel dan voor een afspraak naar 010-2067500 of mail naar Psychologenpraktijk Wernsen.

 

Antidepressiva

Een antidepressivum (meervoud antidepressiva) is een medicijn dat als doel heeft de symptomen van een depressie tegen te gaan. De precieze werking van antidepressiva is nog niet bekend, maar wetenschappers gaan ervan uit dat het de balans tussen bepaalde stoffen (serotonine) in de hersenen herstelt. Antidepressiva zorgen ervoor dat er een nieuw chemisch evenwicht ontstaat in de hersenen zodat de klachten stabiliseren. Bij veel mensen met depressieve klachten helpen antidepressiva gelukkig goed. Er blijft echter een groep mensen waarbij antidepressiva niet aanslaan en/of die te veel bijwerkingen ondervinden van de medicatie. Voor deze mensen is er nu een alternatief.

Antidepressiva werken niet direct, het duurt gemiddeld zo’n twee tot vier weken. Antidepressiva pakken de oorzaak van een depressie niet aan, ze bestrijden alleen de symptomen. Wanneer de klachten af nemen kan door middel van cognitieve gedragstherapie gezocht worden naar blijvende oplossingen. Dit gebeurd door het vervangen van negatieve gedachten door reële gedachten.
Sinds 1999 is het gebruik van antidepressiva elk jaar met 6 procent gestegen. In 2007 kregen 937.000 mensen in totaal 6,7 miljoen recepten teven depressie voorgeschreven. Dit gaat uiteraard gepaard met stijgende zorgkosten. Psychologenpraktijk Wernsen geeft met rTMS een duurzaam alternatief voor antidepressiva, dit zorgt voor lagere zorgkosten.
Antidepressiva kunnen ook een effect hebben bij angststoornissen zoals een paniekstoornis, sociale fobie en een obsessief compulsieve stoornis. Deze laatste stoornis wordt inmiddels ook behandelt met rTMS.

Hoe werken antidepressiva?

Er zijn aanwijzingen dat bij mensen met een depressie of angststoornis het serotonine en/of noradrenaline systeem ontregelt is. Antidepressiva blokkeren de heropname van neurotransmitters in de zenuwcel. Hierdoor kunnen deze neurotransmitters meer vrij komen in de hersenen. SSRI’s regelen de heropname van serotonine.

 

Bijwerkingen

Helaas zijn serotonine en noradrenaline niet alleen actief in de hersenen maar ook in de rest van het lichaam. Dit kan ervoor zorgen dat mensen die antidepressiva slikken ook last hebben van fysieke klachten als hoofdpijn, vermoeidheid en maagproblemen. Andere bijwerkingen zijn slaperigheid of slapeloosheid, het hebben van een droge mond, duizeligheid, misselijkheid, moeite hebben met plassen, hartkloppingen, transpireren, seksuele functiestoornissen en gewichtstoename. Ook kan er een tijdelijke toename van suïcidaliteit ontstaan. De meeste bijwerkingen verdwijnen na een tijdje, echter voor circa 19% van de patiënten blijft het een reden om te stoppen. Wanneer er sprake is van steeds terugkerende depressies, dan wordt aangeraden om de medicatie langer te gebruiken.

 

Blijvend effect

RTMS heeft als mogelijke bijwerking dat er lichte hoofdpijn ontstaat. Na het nemen van een paracetamol verdwijnt deze echter direct. Verder is het voordeel van rTMS dat het een blijvend effect heeft. Onderzoek heeft aangetoond dat 50% van de cliënten die zijn behandeld, na 6 maanden nog steeds depressievrij waren.

 

Verschillende soorten antidepressiva

Er bestaan verschillende soorten antidepressiva, elke soort werkt op een andere manier om de symptomen van een depressie te doen laten afnemen. De antidepressiva worden ingedeeld in vier hoofdtypen. Hieronder worden deze hoofdtypen besproken:

SSRI’s (selectieve serotonine heropname remmers)

Allereerst zijn er de SSRI’s. Deze antidepressiva zorgen ervoor dat de niveaus van serotonine in het lichaam worden verhoogd. Serotonine is een chemische stof dat zich in de hersenen bevindt. Het is verantwoordelijk voor het reguleren van stemming, slaap en eetlust. In enkele studies wordt Serotonine aan depressie gerelateerd. Mensen die last hebben van een stemmingsstoornis zoals een depressie en/of angststoornis hebben zeer lage serotonineniveaus. Het wegnemen van deze chemische onbalans in de hersenen kan ervoor zorgen dat de symptomen van depressie afnemen. Dit gebeurd door de serotonineniveaus in de hersenen te verhogen. Serotonine is een chemische stof (neurotransmitter) die boodschappen verstuurd. Ze sturen signalen van het ene deel van de hersenen naar een ander deel. SSRI’s zorgen ervoor dat de serotonine langer werkzaam zijn in de hersenen. Normaal wordt de serotonine afgebroken of teruggezonden, zodat het opnieuw kan worden vrijgegeven. Wanneer er sprake is van een depressie wordt de serotonine te snel weer teruggestuurd zodat de stof niet goed zijn werk kan doen. Door de heropname van serotonine te remmen ontstaat er een verhoogde concentratie serotonine in de synapsspleet. Dit zorgt voor een afname van de depressieve symptomen. Bij ongeveer 40 tot 60% van de mensen die SSRI’s slikken, nemen de depressieve klachten af.

De SSRI’s die veel worden voorgeschreven zijn:

 • Sertraline (Zoloft®, Serlain®, Lustral®, Besitran®) bij depressie, ocs, ptss en sociale fobie
 • Paroxetine (Seroxat®, Paxil®, Aropax®, Deroxat®, Xetanor®, Rexetin®, Motivan®) bij depressie, ocs, sociale fobie, ptss en paniekstoornis
 • Fluvoxamine (Faverin®, Fevarin®, Floxyfral®, Luvox®) bij depressie en ocs
 • Citalopram (Cipramil®, Celexa®) bij depressie, ocs, en angst- en paniekstoornissen
 • Fluoxetine (Prozac®) bij depressie
 • Escitalopram (Lexapro®, Sipralexa®) bij depressie
 • Venlafaxine (Efexor®) bij depressie, gegeneraliseerde angststoornis, sociale angststoornis en paniekstoornis
 • Nortriptyline (Nortilen®) bij depressie, zenuwpijn en rookverslaving

ocs staat voor obsessief compulsieve stoornis (dwangstoornis), ptss staat voor posttraumatische stressstoornis