Hoe ziet een behandeling met rTMS eruit?

Magnetische hersenstimulatie zorgt ervoor dat de communicatie tussen verschillende hersengebieden verbetert, waardoor depressieve of angst- en dwangklachten afnemen. Op deze pagina vindt u meer informatie over de behandeling met rTMS, het aantal sessies en het resultaat.

 

Stap 1: intakegesprek

Voordat wij een behandeling starten, komt u bij ons langs voor een intakegesprek. Tijdens dat gesprek bepaalt een psycholoog of u baat heeft bij een behandeling met rTMS. U krijgt ruim de tijd om uw verhaal te doen. Daarnaast nemen we enkele vragenlijsten met u door. Met de antwoorden krijgt de psycholoog een goed beeld van uw klachten. De psycholoog informeert u over de slagingskans van de magnetische hersenstimulatiebehandeling (rTMS). Alles wat wordt besproken, ook een eventuele diagnose, komt niet bij derden terecht. Klik hier, voor het maken van een intake-afspraak. 

 

Stap 2: EEG-onderzoek

Wanneer u besluit om de behandeling te ondergaan, onderzoeken we na de intake met een EEG-scan of u medisch gezien in aanmerking komt voor een behandeling met rTMS. EEG-scans doen wij niet zelf, maar laten we over aan specialisten met wie wij nauw samenwerken. Bekijk hier de instellingen en psychologen waarmee rTMS Nederland samenwerkt.

 

Stap 3: behandelplaats en intensiteit bepalen

Als uit het EEG-onderzoek blijkt dat u kunt starten met de rTMS-behandeling, plannen we de eerste sessie. Dit kan overigens ook buiten kantooruren. De eerste sessie starten we met het bepalen van de juiste intensiteit van de behandeling. Dit doen we met het rTMS-apparaat (zie afbeelding). Dit apparaat zet elektriciteit om in magnetische pulsen die via een spoel op uw hoofd in uw brein terechtkomen. Om precies de juiste behandelplaats te bepalen, doen we een ‘duimtest’: we bewegen de spoel over uw hoofd totdat uw duim gaat bewegen. Op dat moment hebben we de juiste plaats gevonden. Vervolgens bepalen we de intensiteit van de behandeling.

 

Stap 4: start van de behandeling

De behandeling bestaat uit het geven van één puls per seconde, op de rechterkant van uw voorhoofd (bij depressie) of in het midden van uw hoofd (bij een dwangstoornis). Sommige mensen die magnetische hersenstimulatie hebben ondergaan, omschrijven het gevoel hiervan als het tikken van een potlood, of hamertje tegen het hoofd. Sommigen vinden het een vervelend, maar niet pijnlijk gevoel. Tijdens de sessie gaat het gevoel wennen. Een sessie duurt ongeveer een half uur, waarbij we twintig minuten magnetische hersenstimulatie toepassen. De bijwerkingen van een sessie zijn gering. Het kan zijn dat u enige hoofdpijn (spanningshoofdpijn) heeft na een sessie. Daartegen kunt u bijvoorbeeld paracetamol innemen. Deze hoofdpijn gaat vanzelf weer weg.

 

Stap 5: verdere sessies en vervolg

U kunt ervoor kiezen om ook tijdens de sessie gesprekstherapie (cognitieve gedragstherapie) te ondergaan. Wij raden dit aan, want daardoor neemt de effectiviteit van de behandeling toe. U kunt ook bij een andere praktijk (waar u bijvoorbeeld al wordt behandeld) de gesprekstherapie ondergaan. rTMS Nederland kan u ook doorverwijzen naar een andere psycholoog of instelling voor de gesprekstherapie, mocht u dat graag willen. Na tien à vijftien sessies beoordelen we of er voldoende resultaten merkbaar zijn. Dit doen we in een gesprek en met het invullen van vragenlijsten. Deze resultaten vergelijken we met die van de intake. Bij een voorspoedig resultaat behandelen we verder. Wanneer er geen vorderingen merkbaar zijn, adviseren we om de behandeling met rTMS te stoppen.

 

Wilt u meer weten over hoe een volledige behandeling met rTMS in Rotterdam er uitziet?

Als u meer wilt weten over hoe een behandeling met rTMS bij depressie of dwang in zijn werk gaat, bel dan naar 010-2067500 of mail naar Psychologenpraktijk Wernsen.

————Bel 010-2067500behandeling met rTMS bij dwangstoornis (ocd en depresssie). Hoe ziet een behandeling met rTMS eruit?
————————–of
mail naar info@rtms-nederland.nl