Somberheid

Iedereen krijgt in zijn leven wel eens te maken met somberheid, een gevoel dat je het even niet meer ziet zitten. Somberheid komt meestal voor na een nare gebeurtenis. Wanneer er bijvoorbeeld een naaste is overleden zijn somberheid en het hebben van verdriet normale reacties. Wanneer er problemen zijn in de werk- of privésfeer of als u geldzorgen heeft zijn gevoelens als machteloosheid en somberheid heel normaal. Somberheid is dus een veel voorkomend gevoel en gelukkig gaat het naar verloop van tijd ook vanzelf weer weg, de ene keer snel, de andere keer duurt het langer. Op deze pagina leest u wat u tegen somberheid kunt doen. Ook kunt u lezen wanneer uw somberheid te erg wordt en er wellicht sprake is van een depressie. 

Wat valt er te doen aan somberheid?

 • Omgaan met gevoelens als somberheid zijn in het begin vaak lastig, maar wanneer u zich somber voelt is het heel belangrijk om hier niet alleen mee te blijven lopen. Mensen in uw omgeving en vooral naasten hebben hier meestal wel begrip voor, ze zijn ervoor om mee te praten. Wanneer u met anderen over uw gevoel praat, zorgt dit er vaak voor dat het piekeren stopt en de somberheid afneemt.
 • Zorg dat u in contact blijft met de mensen om u heen. Blijf uw vrienden en familie opzoeken. Wellicht heeft u het gevoel dat u anderen uw somberheid opdringt, of dat u niet de moeite waard met omdat u somber bent. Dit is echter meestal niet waar. Naasten hebben begrip voor uw situatie en gesprekken met hen zorgen voor een minder somber gevoel. 
 • Neem niet teveel hooi op uw vork. In moeilijke tijden, na ingrijpende gebeurtenissen, is het belangrijk om verdrietig of soms ook boos te zijn. Wanneer u dit verdringt door direct het alledaagse leven weer op te pakken, is er geen tijd om deze gebeurtenissen te verwerken. Geef uzelf dus de tijd om het een en ander te verwerken en accepteer dat u zich somber voelt. 
 • Naast dat u zichzelf de tijd moet gunnen, is het ook belangrijk om zoveel mogelijk regelmaat in uw leven te houden. Ga naar bed als u zich moe voelt, het liefst voor middernacht en sta op wanneer het licht wordt. Probeer dezelfde tijden aan te houden. Eet ook op dezelfde tijden, en eet drie keer per dag, waarvan eenmaal warm. Wanneer u wakker bent, sta dan direct op, doe de gordijnen open neem een douche, kleed u aan, neem ontbijt, lees de krant of kijk het nieuws, probeer naar buiten te gaan om te wandelen of doe aan ochtendgymnastiek. De somberheid zal minder zijn wanneer u dit allemaal blijft doen.
 • Wanneer u werk heeft, probeer dit gewoon te blijven doen. Blijf zoveel mogelijk een gestructureerd en regelmatig leven te lijden. 
 • Vermijdt alcohol en drugs, dit neemt uw somberheid wellicht tijdelijk weg, de sombere gedachten komen daarna echter even snel weer terug. 
 • Het somber voelen neemt vaak af wanneer u zorgt voor afleiding en ontspannende activiteiten. Blijf de dingen doen die u vroeger ook leuk en prettig vond. 
 • Sombere gedachten nemen af wanneer u zorgt dat u zich voldoende beweegt. Zorg daarom dagelijks dat u zich een half uur intensief beweegt door te gaan wandelen, fietsen of zwemmen. 
 • Wanneer geldzaken, werkgerelateerde problemen, relatieproblemen of problemen met uw gezondheid ervoor zorgen dat u niet kunt stoppen met piekeren, probeer dan iemand te vinden die u hierbij helpt. Een maatschappelijk werker, psycholoog of uw huisarts staan voor u klaar. Ook vrienden en collega’s op uw werk kunnen u hierbij wellicht helpen. 


Wanneer is uw somberheid overgegaan in een depressie?

Uw somberheid gaat in veel gevallen weg, mede door het opvolgen van bovenstaande adviezen. Soms kan de somberheid na een tijdje weer terugkomen. Wanneer de somberheid blijft terugkomen kan er sprake zijn van een depressie. Maar wanneer is er nou sprake van een depressie en niet meer van somberheid?
Er is bij u mogelijk sprake van een depressie wanneer er gedurende twee weken elke dag sprake is van drie of meer van de volgende depressie symptomen 

 • Het grootste gedeelte van de dag heeft u een sombere gedeprimeerde stemming /sombere gedachten 
 • U heeft duidelijk minder belangstelling voor activiteiten die u voorheen als plezierig ervoer
 • Er is bij u sprake van meer of juist minder eetlust met bijbehorende gewichtstoename of gewichtsafname
 • U slaapt veel minder of juist veel meer
 • U bent rusteloos en voelt zich gejaagd, of u beweegt zich beduidend langzamer dan normaal
 • U heeft bijna alle dagen last van vermoeidheid en of heeft minder energie
 • U ervaart een gevoel van schuld, u voelt zich hopeloos, en angstig / bezorgd
 • U heeft moeite om zich te concentreren en besluiten te nemen
 • U heeft regelmatig suïcidale gedachten 

Wanneer moet u de huisarts inschakelen?

U kunt bij uw huisarts (POH-GGZ) terecht wanneer:

 • uw somberheid is overgegaan in een depressie
 • u behoefte heeft aan een luisterend oor / ondersteuning wat betreft uw somberheid of verdriet

Bel direct naar uw huisarts wanneer:

 • de somberheid of depressie ondragelijk voor u wordt
 • u vaak aan zelfdoding (suïcide) denkt
 • u daadwerkelijk plannen maakt om uw leven te beëindigen

Wanneer er bij u sprake is van een depressie zal uw huisarts u eerst medicatie voorschrijven (in combinatie met gesprekstherapie).  Wanneer u liever geen medicatie wenst te slikken is een behandeling met rTMS (magnetische hersenstimulatie) ook een mogelijkheid. Dit is een wetenschappelijk bewezen behandelingPsychologenpraktijk Wernsen te Rotterdam is een van de weinige praktijken die depressie met magnetische hersenstimulatie behandelt. De behandeling heeft nauwelijks bijwerkingen (hooguit tijdelijke spanningshoofdpijn) en het effect is in veel gevallen blijvend. Na een rTMS-behandeling in combinatie met gesprekstherapie is 78% van de cliënten ‘in remissie’, ze geven aan dat hun klachten voor gemiddeld 75% zijn afgenomen. 

Wilt u meer weten over een behandeling met magnetische hersenstimulatie?

Als u meer wilt weten over magnetische hersenstimulatie (rTMS) en of u in aanmerking komt voor de behandeling van uw depressie bel dan voor een afspraak naar 06-28853668 of mail naar Psychologenpraktijk Wernsen.

———————–Bel 010-2067500
————————————of
——–mail naar info@rtms-nederland.nl