Samenwerking

Psychologenpraktijk Wernsen werkt samen met verschillende praktijken. Wanneer nodig of indien gewenst, kunnen wij u doorverwijzen naar een van deze praktijken. Wanneer de cognitieve gedragstherapie bij een van onze collega’s plaatsvindt, overleggen we vooraf altijd, zodat u niet opnieuw uw intakeverhaal hoeft te doen.

 

Voordeel van samenwerking

Samenwerking heeft het voordeel dat we uw situatie vanuit verschillende invalshoeken kunnen benaderen, zodat we voor u de best mogelijke behandeling kunnen creëren. Zonder uw toestemming wisselen we geen persoonsgegevens uit. Ook houden we intercollegiaal overleg om kennis uit te wisselen. Uiteraard gebeurt dit alleen met geanonimiseerde gegevens en uitsluitend met uw goedkeuring.

Voor EEG onderzoek werkt Psychologenpraktijk Wernsen samen met: