Behandeling postnatale depressie zonder medicatie, met rTMS (magnetische hersenstimulatie)

Heeft u een postnatale depressie (postpartum depressie) of kent u iemand die dit heeft? Psychologenpraktijk Wernsen in Rotterdam kan u hiervan afhelpen, het biedt u rTMS, een alternatief voor het gebruik van antidepressiva.

Voordelen van magnetische hersenstimulatie:

  • Nauwelijks bijwerkingen (in enkele gevallen lichte spanningshoofdpijn)
  • Snel effect merkbaar (binnen 10 sessies / 3 weken)
  • Bij 78% van de cliënten slaat de behandeling aan
  • Er is sprake van een afname van de klachten van gemiddeld 75% bij degene die reageert op rTMS
  • Er is een langdurig effect nadat de behandeling is afgelopen

In sommige gevallen is er na 6 of 12 maanden een aantal opfrissessies nodig om de antidepressieve werking van rTMS te behouden. Als u meer wilt weten over rTMS en of u in aanmerking komt voor een behandeling voor uw depressieklachten, bel dan voor een afspraak naar 06-28853668 of mail naar Psychologenpraktijk Wernsen.

————Bel 010-2067500postnatale depressie met rTMS "postpartum depressie"

 • U kunt hier lezen wat het College van Zorgverzekeringen (Zorginstituut Nederland) zegt over rTMS.
 • Hier leest u een wetenschappelijk artikel over repetitieve Transcraniële Magnetische Stimulatie als behandelvorm voor depressie.

 

Behandeling van postnatale depressie met rTMS

Voor de behandeling van een postnatale depressie is een (hormoon)behandeling met dydrogesteron één van de voorkeursbehandelingen. Bij vrouwen met een postnatale depressie wordt vaak ook medicatie (antidepressiva) voorgeschreven, met of zonder gesprekstherapie, om van de depressie af te komen. Wanneer een hormoonbehandeling of antidepressiva niet werken of en wanneer u geen behoefte heeft aan antidepressiva is er nu een alternatief. Sinds kort bestaat er in Nederland een wetenschappelijk bewezen behandeling met repetitieve Transcraniële Magnetische Stimulatie (rTMS), ook wel magnetische hersenstimulatie genoemd. Wanneer u gebruik maakt van medicatie is er de mogelijkheid om naast een rTMS-behandeling uw medicatiegebruik af te bouwen. Dit zal in overleg met uw behandelend arts gebeuren. In het begin van de behandeling zal rTMS ingezet worden naast medicatie, na tien sessies kan er gekozen worden voor het afbouwen van uw medicatie. 

Geen bijwerkingen en veelal een blijvend effect

Psychologenpraktijk Wernsen in Rotterdam is een van de weinige praktijken in Nederland die vrouwen met een postnatale depressie behandelt met magnetische hersenstimulatie. De behandeling heeft bijna geen bijwerkingen (hooguit tijdelijke spanningshoofdpijn) en het effect is in veel gevallen blijvend. Na een behandeling in combinatie met gesprekstherapie is 78% van de cliënten ‘in remissie’, ze geven aan dat hun klachten voor gemiddeld 75% zijn afgenomen.

 

Magnetische hersenstimulatie of medicatie?

Wanneer u ervaart dat antidepressiva u niet verder helpen, wanneer u te veel last heeft van bijwerkingen, of wanneer u de voorkeur geeft aan een behandeling van uw depressie zonder medicatie, dan is magnetische hersenstimulatie misschien iets voor u. Het verschil tussen magnetische hersenstimulatie en medicatie is dat hersenstimulatie uw postnatale depressie heel gericht in uw brein behandelt. Daardoor zijn er nauwelijks bijwerkingen. Medicatie komt via uw bloedbanen ook in uw brein. Omdat uw bloed echter door uw hele lichaam stroomt, zijn er bijwerkingen mogelijk in anderen delen van uw lichaam.

 

Wat is precies een postnatale depressie?

Een postnatale depressie of beter gezegd een postpartum depressie kan alleen ontstaan wanneer je als vrouw een kind hebt gekregen. Ook een miskraam of een abortus kan zorgen voor een postnatale depressie. De kenmerken van een postnatale depressie verschillen niet veel van doe van een ‘gewone’ depressie. Er is geen sprake van een tijdelijke dip, vrouwen zijn voor langere tijd somber.  Maar liefst 10% van de vrouwen in Nederland krijgt te maken met een postnatale depressie. Deze moeders huilen veel en hebben moeite met slapen. Andere kenmerken zijn dat ze prikkelbaar zijn en moeite hebben om van hun kind te genieten.

 

Wat zijn de kenmerken van een postnatale depressie?

Wanneer er sprake is van meerdere van de volgende kenmerken of symptomen, dan kan er sprake zijn van een postnatale depressie:

 • Slaapproblemen (niet veroorzaakt door het huilen van het kind)
 • Helemaal niet kunnen slapen
 • Vermoeid zijn
 • Moeite hebben met concentreren
 • Lusteloos zijn
 • Geen zin hebben in seks
 • Prikkelbaar zijn en zelfs agressief reageren op een ander toe
 • Minder trek hebben in eten
 • Last hebben van hyperventilatie
 • Overbezorgd zijn

 

Het komt voor dat vrouwen deze klachten toeschrijven aan hun hormonen. Echter wanneer er sprake is van negatieve gedachten en negatieve gevoelens en wanneer de moeder geen goed contact heeft met haar pasgeboren baby, dan is er meer aan de hand. Wanneer de postnatale depressie niet (goed) wordt behandeld, kan het uitmonden in een erge depressie. De kans op psychoses en uiteindelijk suïcide neemt dan toe.

 

Wat zijn de oorzaken van een postnatale depressie?

Er kunnen verschillende oorzaken zijn van de depressie. Sterke hormoonwisselingen tijdens de zwangerschap, stress, een lastige bevalling of een niet goed verwerkt trauma, maar ook het hebben van te hoge verwachtingen van het moederschap kunnen een oorzaak zijn voor het ontstaan van een postnatale depressie. Voor vrouwen die een miskraam hebben gehad, en die dus dezelfde lichaamsveranderingen hebben doorstaan, kunnen last krijgen van een postnatale depressie omdat ze de miskraam zien als een persoonlijk falen.

Een postnatale depressie duur gemiddeld zo’n 4 tot 6 maanden, maar kan ook een paar jaar duren.