Evidence-based richtlijnen voor het therapeutisch gebruik van repetitieve transcraniële magnetische stimulatie (rTMS).

Samenvatting

Een groep Europese deskundigen kreeg de opdracht om richtlijnen vast te stellen voor het therapeutisch gebruik van repetitieve Transcraniële Magnetische Stimulatie (rTMS) aan de hand van gepubliceerd onderzoek tot maart 2014, met betrekking tot pijn, bewegingsstoornissen, beroerte, amyotrofe laterale sclerose, multiple sclerose, epilepsie, bewustzijnsstoornissen, tinnitus, depressie, angststoornissen, obsessief-compulsieve stoornis, schizofrenie, verslaving, en conversie. Ondanks onvermijdelijke ongelijkheden, is er een voldoende hoeveelheid bewijs (duidelijke werkzaamheid) voor het pijnstillende effect van de primaire motorische cortex met hoogfrequente (HF) rTMS, contralateraal van de pijn en het antidepressieve effect van Hoog Frequentie rTMS van de linker dorsolaterale prefrontale cortex (DLPFC). Een waarschijnlijke werkzaamheid wordt voorgesteld voor het antidepressieve effect van laagfrequente (LF) rTMS van de rechter DLPFC, HF-rTMS van de linker DLPFC bij de negatieve symptomen van schizofrenie, en LF-rTMS van contralesionale in chronische beroerte. De effecten van rTMS in een aantal indicaties bereikt niveau C (mogelijke effectiviteit), waaronder LF-rTMS van de linker temporopariëtale cortex in tinnitus en hallucinaties. Onderzoek blijft nodig om de rTMS protocollen en technieken verder te optimaliseren zodat ze relevant worden in de klinische praktijk. Daarnaast moeten professionals die rTMS geven als behandelvorm, training ondergaan om de kwaliteit van de technische realisatie te waarborgen, zodat ze garanties voor goede zorg aan hun cliënten kunnen geven, en de kans op succes wordt gemaximaliseerd. Onder deze omstandigheden moet het therapeutisch gebruik van rTMS in de komende jaren verder ontwikkelen.

Zie hieronder de originele Engelse samenvatting van het onderzoek.

Clin Neurophysiol. 2014 Jun 5. pii: S1388-2457

Evidence-based guidelines on the therapeutic use of repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS).

Lefaucheur JP, André-Obadia N, Antal A, Ayache SS, Baeken C, Benninger DH, Cantello RM, Cincotta M, de Carvalho M, De Ridder D, Devanne H, Di Lazzaro V, Filipović SR, Hummel FC, Jääskeläinen SK, Kimiskidis VK, Koch G, Langguth B, Nyffeler T, Oliviero A, Padberg F,Poulet E, Rossi S, Rossini PM, Rothwell JC, Schönfeldt-Lecuona C, Siebner HR, Slotema CW, Stagg CJ, Valls-Sole J, Ziemann U, Paulus W, Garcia-Larrea L.

 
Abstract
A group of European experts was commissioned to establish guidelines on the therapeutic use of repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) from evidence published up until March 2014, regarding pain, movement disorders, stroke, amyotrophic lateral sclerosis, multiple sclerosis, epilepsy, consciousness disorders, tinnitus, depression, anxiety disorders, obsessive-compulsive disorder, schizophrenia, craving/addiction, and conversion. Despite unavoidable inhomogeneities, there is a sufficient body of evidence to accept with level A (definite efficacy) the analgesic effect of high-frequency (HF) rTMS of the primary motor cortex (M1) contralateral to the pain and the antidepressant effect of HF-rTMS of the left dorsolateral prefrontal cortex (DLPFC). A Level B recommendation (probable efficacy) is proposed for the antidepressant effect of low-frequency (LF) rTMS of the right DLPFC, HF-rTMS of the left DLPFC for the negative symptoms of schizophrenia, and LF-rTMS of contralesional M1 in chronic motor stroke. The effects of rTMS in a number of indications reach level C (possible efficacy), including LF-rTMS of the left temporoparietal cortex in tinnitus and auditory hallucinations. It remains to determine how to optimize rTMS protocols and techniques to give them relevance in routine clinical practice. In addition, professionals carrying out rTMS protocols should undergo rigorous training to ensure the quality of the technical realization, guarantee the proper care of patients, and maximize the chances of success. Under these conditions, the therapeutic use of rTMS should be able to develop in the coming years.