Obsessief Compulsieve stoornis (OCS)

Deze pagina is voor iedereen die denkt dat hij wellicht een obsessief compulsieve stoornis heeft, maar ook voor familie en vrienden die denken dat ze iemand kennen met de stoornis. U kunt hier lezen wat een obsessief compulsieve stoornis precies inhoudt en hoe cognitieve gedragstherapie in combinatie met magnetische hersenstimulatie iemand van zijn ocs af kan helpen of de klachten kan doen laten verminderen.
Wilt u een afspraak maken voor een vrijblijvende intake wat betreft magnetische hersenstimulatie bij ocs? Klik dan hier.

Wat is een obsessief compulsieve stoornis?
Leven met een obsessief compulsieve stoornis
Wat zijn de symptomen van een obsessief compulsieve stoornis?
Wat veroorzaakt een obsessief compulsieve stoornis?
Hoe werkt magnetische hersenstimulatie (rTMS) bij een obsessief compulsieve stoornis?
Meer weten over een obsessief compulsieve stoornis?

 

Wat is een obsessief compulsieve stoornis?

Een obsessief compulsieve stoornis wordt beschreven als een angststoornis. De stoornis bestaat uit twee delen: obsessies en compulsies. Vandaar de naam obsessief compulsieve stoornis (OCS) of in het engels obsessive compulsive disorder (OCD).

 

Obsessies

Obsessies zijn ongewenste gedachten, beelden, driften of twijfels die herhaaldelijk in je hoofd opkomen; bijvoorbeeld dat je in contact bent geweest met vuil en bacteriën, of plotseling de neiging krijgt om iemand anders pijn te gaan doen.

Deze gedachten zijn meestal beangstigend en zijn soms zo erg dat je ze niet kan delen met anderen. De obsessies onderbreken je andere “normale” gedachten en zorgen ervoor dat je angstig wordt. De gedachten beïnvloeden ook je vermogen om met andere mensen te communiceren en ze zorgen ervoor dat je je moeilijk kan concentreren op de studie of werk.

 

Compulsies

Compulsies zijn herhaaldelijke handelingen waarvan je het gevoel hebt dat je ze moet doen. Voorbeelden hiervan zijn; het herhaaldelijk controleren van een deur om zeker ervan te zijn dat het goed op slot zit of het herhalen van een zin in je hoofd om te voorkomen dat er iets ergs gebeurd met een geliefde.

Het doel van de compulsie is om proberen om te gaan het ongemak (stress) die de obsessieve gedachten hebben veroorzaakt. Op deze manier zal de angst die je voelt afnemen. Echter het steeds blijven herhalen van bepaalde handelingen is vaak erg schrijnend en tijdrovend en de verlichting is vaak maar van korte duur.

Het onderstaande schema laat zien hoe de obsessies en compulsies met elkaar zijn verbonden in een dwangstoorniscyclus.

Obsessieve gedachte  → Angst
       |                        |    
tijdelijke verlichting ← dwanghandeling

 

Leven met een obsessief compulsieve stoornis

Veel mensen ervaren soms kleine obsessies (controleren of het gas wel uitstaat, nog een keer nagaan of de deur wel op slot zit) en dwanghandelingen (het vermijden van scheuren of hobbels in het wegdek), maar deze zorgen er niet voor dat het je dagelijks leven significant beïnvloed.

Wanneer je last hebt van een obsessief compulsieve stoornis, dan veroorzaken dwanggedachten en dwanghandelingen veel angst en stress. Ze nemen een groot deel van de tijd in beslag en zorgen ervoor dat je niet goed in staat bent om dagelijkse taken te verrichten, zoals naar het werk gaan, of het onderhouden van relaties met vrienden en familie.

Veel mensen met een obsessief compulsieve stoornis ervaren gevoelens van schaamte en eenzaamheid waardoor ze vaak stoppen met het zoeken naar hulp, vooral als ze dwanggedachten hebben over religie, seks of geweld. Dit betekent dat veel mensen hun dwangklachten alleen proberen op te lossen, totdat de symptomen zo ernstig zijn dat ze het niet meer kunnen verbergen.

Mensen met een obsessief compulsieve stoornis hebben vaak ook last van een depressie wat bij sommige ervoor zorgt dat de dwanggedachten nog vaker voorkomen of erger worden.

 

Wat zijn de symptomen van een obsessief compulsieve stoornis?

Hoewel iedereen met een obsessief compulsieve stoornis zijn eigen specifieke dwanggedachten en dwanghandelingen heeft, zijn er verschillende veel voorkomende thema’s te herkennen.

 

Veelvoorkomende obsessies (gedachten)

De drie meest voorkomende thema’s zijn ongewenste gedachten over schade aanbrengen of agressie, ongewenste seksuele gedachten en ongewenste godslasterlijke gedachten

De obsessies lijken vaak nauw verbonden met de individuele situatie. Als je een liefhebbende ouder bent zul je eerder angstig worden van de gedachten dat je je kind iets aandoen en wanneer je gelovig bent zul je eerder godslasterlijke gedachten hebben.

Voorbeelden van obsessies zijn onder andere:

   • de angst dat je iets schadelijks niet hebt weten te voorkomen – bv. bang zijn dat je het fornuis nog aan hebt laten staan en dat er brand kan ontstaan.
   • je verbeelden dat je iemand letsel toebrengt – bv. denken dat je iemand voor een trein gaat duwen.
   • opdringerige seksuele gedachten – je zorgen maken dat je een kind gaat misbruiken.
   • religieuze of godslasterlijke gedachten – bv. het hebben van gedachten die tegen je religieuze overtuigingen ingaan.
   • smetvrees – bv. vuil en viezigheid in het toilet.
   • overmatig bezig zijn met symmetrie en orde – bv. onrustig worden wanneer iets niet recht staat.
   • ziekte en lichamelijke klachten – bv. denken dat je kanker hebt terwijl je geen symptomen hebt.

 

Veelvoorkomende compulsies (handelingen)

Veelvoorkomende dwanghandelingen zijn  fysieke dwang zoals wassen of controleren en mentale dwang zoals het herhalen van een bepaald woord of een zin.

Voorbeelden van compulsies zijn:

   • het halen van bepaalde handelingen – bv. het aandoen van alle lichtschakelaars in huis elke keer wanneer je binnenkomt of je huis verlaat.
   • aanraken – bv. alleen dingen kopen in de supermarkt die je met beide handen hebt aangeraakt.
   • gefocust zijn op nummers – bv. van alles drie moeten kopen.
   • wassen of reinigen – bv. heel vaak je handen moeten wassen om je schoon te voelen.
   • controleren – bv. het tien keer doorlezen van een email voordat je hem verzendt.
   • ordenen – bv. al het voedsel in de koelkast op kleur zetten.
   • herhalen van een bepaalde zin of woord – bv. het herhalen van iemands naam om te voorkomen dat er niks ergs met die persoon gebeurt.
   • bidden – bv. het herhalen van een gebed, steeds wanneer je iets hoort over een ongeluk.
   • het tegengaan of neutraliseren van een negatieve gedachte met een positieve gedachte – bv. het vervangen van een slecht woord met een goed woord.

 

Vermijding

Je denkt dat sommige voorwerpen of gebeurtenissen je obsessies of compulsies nog erger maken en je probeert deze te vermijden. Bijvoorbeeld, wanneer je bang bent dat je ergens mee besmet raakt eet en drink je nergens meer behalve in je eigen huis. Vermijding kan een heel grote impact hebben op je leven.

 

Wat veroorzaakt een obsessief compulsieve stoornis?

Er zijn verschillende theorieën die verklaren hoe een obsessief compulsieve stoornis zich ontwikkelt, maar geen van deze theorieën kan een volledige verklaring geven.

 

Disfunctionele overtuigingen

Volgens deze theorie ontstaat een obsessief compulsieve stoornis door disfunctionele overtuigingen en interpretaties.

Mensen met ocs voelen zich meer verantwoordelijk in bepaalde situaties dan wenselijk. Hierdoor is hun reactie ook buitenproportioneel. Veel mensen ervaren plotselinge opdringerige gedachten, zoals iemand voor een trein duwen. De meeste mensen ervaren dit als een voorbijgaande gedachte en geloven niet dat ze dit ook daadwerkelijk zullen doen. Mensen met ocs echter, zijn wel gevoelig voor dit soort gedachten en denken sneller dat ze dit wel zullen doen. Dit maakt hen angstig en bang en zij zullen dwanghandelingen ontwikkelen om te voorkomen dat het gebeurt. Dit kan een dwangstoorniscyclus laten starten.

 

Persoonlijke ervaringen

Een aantal psychologische theorieën gaan ervan uit dat een obsessief compulsieve stoornis wordt veroorzaakt door persoonlijke ervaringen. Wanneer er bijvoorbeeld sprake is geweest van kindermisbruik, kan het kind door middel van obsessies en compulsies hebben leren omgaan met de angst. Het verklaart echter niet waarom mensen zonder pijnlijke jeugdervaringen ook een dwangstoornis kunnen ontwikkelen. Het kan ook mogelijk zijn dat een of beide ouders vergelijkbare angsten hebben gekend en ook hetzelfde gedrag vertoonde (zoals obsessief handen wassen) en dat je het gedrag als coping-techniek van je ouders geleerd hebt.

 

Biologische factoren

Er zijn biologische theorieën die suggereren dat een tekort aan de stof serotonine in de hersenen een rol speelt in de totstandkoming van een obsessief compulsieve stoornis. Deskundigen zijn het echter niet eens over wat die rol dan is, het is ook onduidelijk of een tekort aan serotonine de oorzaak is van een obsessief compulsieve stoornis, of dat een obsessief compulsieve stoornis zorgt voor een tekort aan serotonine. Er is ook onderzoek gedaan naar genetische factoren en hoe de verschillende delen van de hersenen betrokken zouden kunnen zijn bij het ontstaan van een obsessief compulsieve stoornis, maar er is niets overtuigend gevonden.

Biologische theorieën kunnen geen verklaring geven voor de verschillende uitingen van een obsessief compulsieve stoornis per persoon. Waarom ontwikkelt de een bijvoorbeeld een obsessie voor vuiligheid en de ander een obsessie voor zelfbeschadiging.
Sommige deskundigen hebben geconstateerd dat kinderen een obsessief compulsieve stoornis lijken te ontwikkelen na een streptokokken infectie zoals roodvonk of een keelontsteking te hebben gehad. Het is echter op dit moment niet bekend waarom deze obsessief compulsieve stoornis symptomen optreden. Geen enkel onderzoek is in staat geweest om een lichamelijke  oorzaak te vonden die de link zou kunnen verklaren.

 

Hoe werkt magnetische hersenstimulatie bij een obsessief compulsieve stoornis?

Als u een behandeling krijgt met magnetische hersenstimulatie, krijgt u een spoel op uw hoofd. In de spoel wordt een magnetisch veld omgezet in een magnetische puls. De pulsen kunnen de activiteit in het brein die in verband staan met de obsessief compulsieve stoornis stimuleren of juist dempen. Dit zorgt voor betere communicatie in de hersengebieden waardoor dwangklachten afnemen. De behandeling voor mensen met een obsessief compulsieve stoornis richt zich op een ander gebied (midden) dan bij een depressie (frontaal rechts). Lees hier verder over hoe een behandeling precies in zijn werk gaat.

 

Wilt u meer weten over ocs?

Als u meer wilt weten over een obsessief compulsieve stoornis en of een behandeling met magnetische hersenstimulatie (rTMS) bij een obsessief compulsieve stoornis iets voor u kan betekenen, bel dan voor een afspraak naar 06-28853668 of mail naar Psychologenpraktijk Wernsen.

————Bel 010-2067500obsessief compulsieve stoornis behandeling met rTMS "obsessief compulsieve stoornis"

————————–of

mail naar info@rtms-nederland.nl