Behandeling OCD (obsessive compulsive disorder) zonder medicatie

Heeft u een obsessief compulsieve stoornis (dwangstoornis), of kent u iemand die dit heeft? Psychologenpraktijk Wernsen in Rotterdam kan u hiervan afhelpen, het biedt u rTMS, een alternatief voor het gebruik van medicatie.

 

Voordelen van magnetische hersenstimulatie:
  • Nauwelijks bijwerkingen (in enkele gevallen lichte spanningshoofdpijn)
  • Snel effect merkbaar (binnen 10 sessies / 3 weken)
  • De behandeling slaat bij een groot gedeelte van de cliënten met ocd aan
  • Er is een langdurig effect nadat de behandeling is afgelopen 

In sommige gevallen is er na 6 of 12 maanden een aantal opfrissessies nodig om de werking van rTMS te behouden.

 

Behandeling van ocd met rTMS

Mensen met een obsessief compulsieve stoornis, ook wel dwangstoornis of dwangneurose genoemd, waren tot nu toe aangewezen op medicatie met of zonder gesprekstherapie, om van hun klachten af te komen. Sinds enkele jaren hoeft dat echter niet meer, dankzij een wetenschappelijk bewezen behandeling met magnetische hersenstimulatie (repetitieve Transcraniële Magnetische Stimulatie – rTMS). Het is mogelijk om met een magnetische hersenstimulatiebehandeling uw medicatiegebruik voor uw OCD af te bouwen. Dit gebeurt in overleg met uw behandelend arts. In het begin van de behandeling zal rTMS ingezet worden naast medicatie.

 

Blijvend effect en bijna geen bijwerkingen

Psychologenpraktijk Wernsen is een van de weinige praktijken in Nederland en in de wereld die mensen met OCD behandelt met magnetische hersenstimulatie. De behandeling heeft nauwelijks bijwerkingen (hooguit tijdelijke spanningshoofdpijn) en het effect is in veel gevallen blijvend. Na een rTMS-behandeling in combinatie met gesprekstherapie zijn veel cliënten voor een groot deel van hun klachten af. Het percentage cliënten met OCD dat reageert op rTMS is nog niet bekend, hier wordt op het moment nog onderzoek naar gedaan. Wel kan gezegd worden dat bij de meesten de klachten zover afnemen dat een rTMS een klinisch relevante behandelmethode voor is OCD. De klachten nemen dus zover af, dat een behandeling met rTMS de moeite waard is. 

 

Hersenstimulatie of medicatie?

Ervaart u dat medicatie u niet verder helpt of heeft u veel last van bijwerkingen? Of geeft u de voorkeur aan een behandeling van uw obsessief compulsieve stoornis zonder medicatie of wilt u het medicatiegebruik afbouwen? Dan is magnetische hersenstimulatie misschien iets voor u. Het verschil tussen hersenstimulatie en medicatie is dat hersenstimulatie uw OCD heel gericht in uw brein behandelt. Daardoor zijn er weinig tot geen bijwerkingen. Medicijnen komen ook in uw brein, via uw bloedbanen. Omdat uw bloed echter door uw hele lichaam stroomt, zijn er bijwerkingen mogelijk in anderen delen van uw lichaam.

Wilt u meer weten over een behandeling met magnetische hersenstimulatie?

Als u meer wilt weten over magnetische hersenstimulatie (rTMS) en of u in aanmerking komt voor een behandeling voor uw OCD-klachten, bel dan voor een afspraak naar 06-28853668 of mail naar Psychologenpraktijk Wernsen.

————Bel 010-2067500behandeling obsessief compulsieve stoornis "ocd"met rTMS in Rotterdam ————————   
mail naar info@rtms-nederland.nl

 

Dwanggedachten en dwanghandelingen: een dwangstoornis (OCD)

Iemand die bovenmatig last heeft van dwanggedachten (obsessies) of dwanghandelingen (compulsies) heeft een obsessief compulsieve stoornis (OCS) of in het engels een obsessive compulsive disorder (OCD). Het is eigenlijk een soort angststoornis. Magnetische hersenstimulatie (rTMS) kan deze angststoornis helpen oplossen. Maar wat is een obsessief compulsieve stoornis?

 

Beheerst door gedachten

Een obsessief compulsieve stoornis is een uit de hand gelopen manier om met angstige gedachten om te gaan. Iemand met OCD heeft het gevoel dat hij door zijn handelingen en gedachten wordt beheerst. Maar het gedrag is aangeleerd en kan dus ook worden afgeleerd.

 

Wat zijn dwanggedachten?

Dwanggedachten zijn gedachten, beelden of opwellingen die vaak voorkomen en zich opdringen. Deze gedachten zijn erg hardnekkig en veroorzaken angst. De dwanggedachten gaan veel verder dan je zorgen maken over dagelijkse zaken. Ze gaan vaak over ziektes, vuil, god, seks, de eigen agressie en over het maken van fouten met vreselijke afloop.

 

Angstwekkende gedachten

Mensen met OCD vinden de gedachten zelf zinloos. Ze weten bovendien dat de gedachten niet van buitenaf komen, maar dat ze deze zelf bedenken. Maar de dwanggedachten wekken wel angst op. Om deze angst kwijt te raken gaat men handelingen verrichten. Deze handelingen zorgen ervoor dat de angst, helaas vaak tijdelijk, afneemt. Veel voorkomende dwanggedachten gaan over iemand anders letsel toebrengen (neersteken, laten verdrinken), gewelddadige gedachten, godslasterlijke gedachten en twijfelen (bijvoorbeeld of je geen verkeerde dingen hebt gezegd).

 

Welke dwanghandelingen zijn er?

De twee dwanghandelingen die het meest voorkomen zijn controleren (controledwang) en schoonmaken (smetvrees). Maar ook in het hoofd kunnen dwanghandelingen voorkomen zoals dingen moeten tellen of telkens opnieuw weer bidden. Ook dingen aan moeten raken, symmetrisch neerzetten, verzamelen of herhalen, zijn dwanghandelingen.

 

Gebeurtenissen voorkomen

Door de dwanghandeling uit te voeren, denken mensen met OCD dat de zaken waar ze bang voor zijn, niet zullen gebeuren. Wanneer iemand bang is om anderen of zichzelf te besmetten, zal diegene vaak handen, armen, kleren, of het hele huis op een bepaalde manier wassen/schoonmaken. Mensen die bang zijn voor rampen zullen vaak het licht, de kranen, stopcontacten, gaskranen en cheques blijven controleren.

 

OCD kenmerken

Een obsessief compulsieve stoornis is een uit de hand gelopen manier waarop iemand met angstige gedachten omgaat. Mensen met OCD willen alles graag goed doen, zijn te bezorgd om de mensen om hen heen, of hebben een te groot verantwoordelijkheidsbesef. 

 

Wanneer heeft iemand OCD?

Iemand heeft een obsessief compulsieve stoornis als hij dwanggedachten (obsessies) heeft, en/of dwanghandelingen (compulsies) moet uitvoeren.
De criteria voor dwanggedachten bij iemand:

 • Hij heeft terugkerende en hardnekkige gedachten, impulsen of voorstellingen die angst of spanning veroorzaken en die hij ervaart als opgedrongen of zinloos.
 • Zijn gedachten, impulsen of voorstellingen zijn meer dan een overdreven bezorgdheid over dagelijkse problemen.
 • Hij probeert de gedachten, impulsen of voorstellingen te negeren of te onderdrukken, of te neutraliseren met een andere gedachte of handeling.
 • Hij weet dat de obsessieve gedachten, impulsen of voorstellingen voortkomen uit zijn eigen geest en bijvoorbeeld niet zijn opgelegd door gedachte-inbrenging.

De criteria voor dwanghandelingen bij iemand:

 • Hij herhaalt bepaalde handelingen (bijvoorbeeld handen wassen bij smetvrees, ordenen, controleren) of geestelijke handelingen (bijvoorbeeld bidden, tellen, woorden zachtjes herhalen) die hij uitvoert als reactie op een angstige gedachte, en voert deze uit volgens strikte regels.
 • Het gedrag of de geestelijke handelingen moeten de spanning of een gevreesde situatie voorkomen. Deze gedragspatronen of geestelijke handelingen hebben echter geen reële relatie met de gebeurtenis die hij wil verminderen of voorkomen, of de handelingen zijn duidelijk overdreven.

En verder:

  • Op een bepaald punt moment ziet de persoon in dat de obsessies of compulsies overdreven en onnodig zijn. Dit geldt overigens niet voor kinderen.
  • De gedachten of handelingen veroorzaken duidelijk spanning, kosten veel tijd (meer dan een uur per dag) of doen ernstig inbreuk op de dagelijkse bezigheden, het werk (of studie) of sociale activiteiten en relaties.
  • De stoornis komt niet doordat iemand bijvoorbeeld drugs of medicijnen heeft genomen, of door een lichamelijke aandoening.


Oorzaken OCD

Iemand heeft OCD als hij dwanggedachten (obsessies) heeft, of dwanghandelingen (compulsies) moet uitvoeren. Maar waar komen deze dwanggedachten eigenlijk vandaan? 

 

Erfelijke oorzaak OCD

Net als bij een depressie heeft tweelingenondezoek uitgewezen dat wanneer de ene helft van een eeneiige tweeling OCD heeft, de kans groter is dat de andere helft ook OCD heeft, in vergelijking met twee-eiige tweelingen. Wanneer één van beide ouders OCD heeft, dan is de kans groter dat het kind een stoornis heeft in vergelijking met ouders die beiden de stoornis niet hebben. De manier waarop iemand met angst omgaat wordt ook deels aangeleerd. Ervaringen uit iemands jeugd en ook de opvoeding kunnen hierin een grote rol spelen.

 

Oorzaak vanuit de hersenen

Uit onderzoek blijkt dat mensen met OCD meer grijze stof en minder witte stof in hun hersenen hebben in vergelijking met personen zonder de stoornis. Ook kunnen tekorten of juist overschotten van bepaalde stoffen in de hersenen OCD veroorzaken. Met hersenonderzoek is men erachter gekomen dat mensen met OCD meer activiteit in het voorste deel van de hersenen hebben. Dit kan komen omdat zij daar teveel verbindingen hebben, waardoor de communicatie in het brein verstoord raakt. Het voorste deel van de hersenen regelt processen zoals het nemen van beslissingen, maar ook het belonen hiervan. Daarnaast is dit deel van de hersenen betrokken bij het selecteren van handelingen.

 

Geestelijke oorzaak OCD

Gedrag herhalen is een oerdrift die bij mensen in hun genen zit. Mensen moesten vroeger bepaald gedrag herhalen, omdat dit een beschermende functie had. Het hamsteren van voedsel zorgde er bijvoorbeeld voor dat men in tijden van voedselschaarste kon blijven eten.

 

Hersenbeschadiging

Het komt voor dat een hersenbeschadiging een angststoornis veroorzaakt. Gelukkig zijn hersenontsteking (een streptokokkeninfectie bij kinderen) of een hersenbeschadiging zeer zelden de oorzaak.

 

Risicofactoren

Een aantal risicofactoren vergroot de kans op het krijgen van een angststoornis. Een obsessief compulsieve stoornis komt vaker voor bij mensen:

  • met een verslaving
  • die een zeer heftige gebeurtenis hebben meegemaakt (psychotrauma)
  • die werkloos zijn
  • met een laag inkomen
  • met een lagere opleiding
  • die gescheiden zijn
  • die alleen wonen
  • die depressief zijn (geweest)

Het is vaak niet duidelijk of de obsessieve compulsieve stoornis de oorzaak of het gevolg is van deze factoren. OCD kan zich bijvoorbeeld uiten wanneer iemand werkloos is. Maar het kan ook zo zijn dat iemand juist werkloos wordt vanwege de OCD.

 

Wie krijgen OCD?

Nederlandse mannen en vrouwen hebben even vaak OCD. Jongeren van 18 tot 24 jaar hebben een grotere kans op het krijgen van de stoornis, dan oudere mensen.