Oorzaken dwangstoornis

Iemand heeft een dwangstoornis als hij dwanggedachten (obsessies) heeft, of dwanghandelingen (compulsies) moet uitvoeren. Maar waar komen deze dwanggedachten eigenlijk vandaan? Op deze pagina leest u meer over de oorzaken van een dwangstoornis.

 

Erfelijke oorzaak dwangstoornis

Net als bij een depressie heeft tweelingenondezoek uitgewezen dat wanneer de ene helft van een eeneiige tweeling een dwangstoornis (obsessief compulsieve stoornis) heeft, de kans groter is dat de andere helft ook een dwangstoornis heeft, in vergelijking met twee-eiige tweelingen. Wanneer één van beide ouders een dwangstoornis heeft, dan is de kans groter dat het kind een dwangstoornis heeft in vergelijking met ouders die beiden de stoornis niet hebben. De manier waarop iemand met angst omgaat wordt ook deels aangeleerd. Ervaringen uit iemands jeugd en ook de opvoeding kunnen hierin een grote rol spelen.

 

Oorzaak vanuit de hersenen

Uit onderzoek blijkt dat mensen met een dwangstoornis meer grijze stof en minder witte stof in hun hersenen hebben in vergelijking met personen zonder de stoornis. Ook kunnen tekorten of juist overschotten van bepaalde stoffen in de hersenen een dwangstoornis veroorzaken. Met hersenonderzoek is men erachter gekomen dat mensen met een dwangstoornis meer activiteit in het voorste deel van de hersenen hebben. Dit kan komen omdat zij daar teveel verbindingen hebben, waardoor de communicatie in het brein verstoord raakt. Het voorste deel van de hersenen regelt processen zoals het nemen van beslissingen, maar ook het belonen hiervan. Daarnaast is dit deel van de hersenen betrokken bij het selecteren van handelingen.

 

Geestelijke oorzaak dwangstoornis

Gedrag herhalen is een oerdrift die bij mensen in hun genen zit. Mensen moesten vroeger bepaald gedrag herhalen, omdat dit een beschermende functie had. Het hamsteren van voedsel zorgde er bijvoorbeeld voor dat men in tijden van voedselschaarste kon blijven eten.

 

Hersenbeschadiging.

Het komt voor dat een hersenbeschadiging een angststoornis veroorzaakt. Gelukkig zijn hersenontsteking (een streptokokkeninfectie bij kinderen) of een hersenbeschadiging zeer zelden de oorzaak.

 

Risicofactoren

Een aantal risicofactoren vergroot de kans op het krijgen van een angststoornis. Een dwangstoornis komt vaker voor bij mensen:

  • met een verslaving
  • die een zeer heftige gebeurtenis hebben meegemaakt (psychotrauma)
  • die werkloos zijn
  • met een laag inkomen
  • met een lagere opleiding
  • die gescheiden zijn
  • die alleen wonen
  • die depressief zijn (geweest)

Het is vaak niet duidelijk of de dwangstoornis de oorzaak of het gevolg is van deze factoren. Een dwangstoornis (obsessieve compulsieve stoornis) kan zich bijvoorbeeld uiten wanneer iemand werkloos is. Maar het kan ook zo zijn dat iemand juist werkloos wordt vanwege de dwangstoornis.

 

Wie krijgen een dwangstoornis?

Nederlandse mannen en vrouwen hebben even vaak een dwangstoornis. Jongeren van 18 tot 24 jaar hebben een grotere kans op het krijgen van de stoornis, dan oudere mensen.

 

Wilt u meer weten over de oorzaak van een dwangstoornis?

Als u meer wilt weten over de oorzaken dwangstoornis en of een behandeling met magnetische hersenstimulatie (rTMS) de oorzaak van een dwangstoornis wegneemt, bel dan voor een afspraak naar 010-2067500 of mail naar Psychologenpraktijk Wernsen.

————Bel 010-2067500ocd depressie behandeling met rTMS "oorzaken dwangstoornis"

————————–of

mail naar info@rtms-nederland.nl