Dwangstoornis kenmerken

Een obsessief compulsieve stoornis (dwangstoornis) is een uit de hand gelopen manier waarop iemand met angstige gedachten omgaat. Mensen met een dwangstoornis willen alles graag goed doen, zijn te bezorgd om de mensen om hen heen, of hebben een te groot verantwoordelijkheidsbesef. Op deze pagina leest u hoe u over de dwangstoornis kenmerken en hoe u het kunt herkennen.

 

Wanneer heeft iemand een dwangstoornis?

Iemand heeft een dwangstoornis als hij dwanggedachten (obsessies) heeft, en/of dwanghandelingen (compulsies) moet uitvoeren.
De criteria voor dwanggedachten bij iemand:

  • Hij heeft terugkerende en hardnekkige gedachten, impulsen of voorstellingen die angst of spanning veroorzaken en die hij ervaart als opgedrongen of zinloos.
  • Zijn gedachten, impulsen of voorstellingen zijn meer dan een overdreven bezorgdheid over dagelijkse problemen.
  • Hij probeert de gedachten, impulsen of voorstellingen te negeren of te onderdrukken, of te neutraliseren met een andere gedachte of handeling.
  • Hij weet dat de obsessieve gedachten, impulsen of voorstellingen voortkomen uit zijn eigen geest en bijvoorbeeld niet zijn opgelegd door gedachte-inbrenging.

De criteria voor dwanghandelingen bij iemand:

  • Hij herhaalt bepaalde handelingen (bijvoorbeeld handen wassen bij smetvrees, ordenen, controleren) of geestelijke handelingen (bijvoorbeeld bidden, tellen, woorden zachtjes herhalen) die hij uitvoert als reactie op een angstige gedachte, en voert deze uit volgens strikte regels.
  • Het gedrag of de geestelijke handelingen moeten de spanning of een gevreesde situatie voorkomen. Deze gedragspatronen of geestelijke handelingen hebben echter geen reële relatie met de gebeurtenis die hij wil verminderen of voorkomen, of de handelingen zijn duidelijk overdreven.

En verder:

  • Op een bepaald punt moment ziet de persoon in dat de obsessies of compulsies overdreven en onnodig zijn. Dit geldt overigens niet voor kinderen.
  • De gedachten of handelingen veroorzaken duidelijk spanning, kosten veel tijd (meer dan een uur per dag) of doen ernstig inbreuk op de dagelijkse bezigheden, het werk (of studie) of sociale activiteiten en relaties.
  • De stoornis komt niet doordat iemand bijvoorbeeld drugs of medicijnen heeft genomen, of door een lichamelijke aandoening.

 

 

Wilt u meer weten over dwangstoornis kenmerken?

Als u meer wilt weten over dwangstoornis kenmerken en of een behandeling met magnetische hersenstimulatie (rTMS) bij een dwangstoornis (OCD) iets voor u kan betekenen, bel dan voor een afspraak naar 010-2067500 of mail naar Psychologenpraktijk Wernsen.

————Bel 010-2067500ocd depressie behandeling met rTMS "dwangstoornis kenmerken"

————————–of

mail naar info@rtms-nederland.nl