Oorzaken depressie

Een depressie wordt veroorzaakt door een samenspel van psychologische, cognitieve, sociale en biologische factoren. Op deze pagina vindt u meer informatie over de oorzaken van een depressie.

 

Biologische factoren

Een depressie kan (mede) veroorzaakt worden door biologische factoren. Dat zijn factoren die vanuit het lichaam zelf komen; de depressie komt dan dus door een lichamelijke reactie. Er zijn verschillende biologische (lichamelijke) oorzaken mogelijk. 

      • Genetische factoren. Iemand van wie één ouder depressief is, of een andere psychische stoornis heeft, heeft 15 tot 40 procent meer kans om zelf depressief te worden dan iemand wiens ouders niet depressief zijn. Wanneer iemand van een eeneiige tweeling een stemmingsstoornis heeft, dan heeft de ander 65% kans om ook een stemmingsstoornis te krijgen. Voor twee-eiige tweelingen is de kans slechts 14%.
      • Functioneren van de hersenen: Uit onderzoek blijkt dat bij mensen met een depressie het voorste deel van de hersenen (pre-frontale cortex) minder doorbloed is. Op die plaats in de hersenen wordt het geheugen, het plannen en de aandacht en concentratie geregeld. Een rTMS-behandeling verbetert de doorbloeding, zodat de depressieve klachten afnemen. 
      • Lichamelijke ziektes. Lichamelijke ziektes zoals de ziekte van Parkinson, multiple sclerose (MS) epilepsie, maar ook een hersenschudding kunnen oorzaken van een depressie zijn. Ook kunnen infectieziekten zoals aids, de ziekte van Pfeiffer, hepatitis en griep voor een depressie zorgen. Ziekten aan de schildklier, bijnierschors en suikerziekte beïnvloeden de aanmaak van hormonen, waardoor een depressie kan ontstaan. Wanneer je één van deze ziektes hebt, is de kans op het ontstaan van een depressie groter.
      • Medicatie alcohol en drugs Sommige medicijnen tegen hartziekten, de ziekte van Parkinson, een hoge bloeddruk en hormoonpreparaten kunnen oorzaken van een depressie zijn. Ook overmatig gebruik van alcohol en/of drugs kan voor een depressie zorgen en de depressie bovendien in stand houden.

 

 

Psychologische factoren

Psychologische factoren, bijvoorbeeld negatieve ervaringen en hoe iemand daarmee omgaat, of de manier waarop iemand over zichzelf denkt, kunnen ook oorzaken van een depressie zijn. Een depressie is in dat geval een denkstoornis. Eerdere negatieve ervaringen zorgen er dan bijvoorbeeld voor dat iemand een negatief beeld over de wereld en zichzelf krijgt, wat depressieve gevoelens oproept. Dit negatieve beeld (denkschema) beïnvloedt iemands gedachten, gevoel en gedrag.

Ontstaan van een depressie: Psychische factoren spelen een belangrijke rol in het ontstaan van een depressie. Factoren die het risico op een depressie verhogen, zijn:

      • gebrekkige oplossingsvaardigheden (copingstijl)
      • een negatief zelfbeeld
      • weinig zelfvertrouwen
      • perfectionisme
      • faalangst
      • moeite hebben om steun te vragen
      • een streng eigen geweten
      • moeite hebben om zich te uiten
      • een introvert temperament
      • veel piekeren en nadenken
      • onvoldoende veerkracht om een teleurstelling te verwerken

Mensen met een aantal van deze kenmerken zijn kwetsbaar. Wanneer hen een stressvolle gebeurtenis overkomt, kan dit een depressie veroorzaken. Denk aan het verlies van een naaste, echtscheiding, verwaarlozing, verhuizing, een ongeval, discriminatie, gepest worden of seksueel misbruik.

Instandhouding depressieNegatieve denkschema’s houden de depressieve klachten in stand. Iemand met een denkschema dat een depressie veroorzaakt, heeft vaak het idee dat hij waardeloos is en daaraan zelf schuldig is. Ook denkt iemand met zo’n denkschema dat de wereld en andere mensen onrechtvaardig en liefdeloos zijn. Ook is de toekomst vaak hopeloos (Beck, 1976). Wanneer iemand dit soort negatieve denkschema’s heeft, ontstaan er automatisch negatieve gedachten. Voor meer informatie over denkschema’s en therapie kunt u terecht op de website van psycholoog Tjimke of bij PsyQ.

 

Sociale factoren

Ook sociale factoren, dus in iemands gezin, familie of vriendenkring, kunnen de kans op een depressie vergroten. Sociale oorzaken kunnen al zijn ontstaan in iemands jeugd. Onderzoek heeft aangetoond dat er in gezinnen van depressieve adolescenten en/of ouders er meer conflicten, afwijzing en communicatieproblemen zijn en minder emotionele ondersteuning (Reinhertz e.a., 2003). Stress tijdens de zwangerschap kan tenslotte leiden tot prikkelbare kinderen. Bij jongens kan dit zorgen voor een moeilijk temperament en aandachts- en concentratiestoornissen en bij meisjes is dit een van de oorzaken van een depressie.

 

Wilt u meer weten over de oorzaken van een depressie?

Als u meer wilt weten over de oorzaken van een depressie en of een behandeling met magnetische hersenstimulatie (rTMS) bij depressie iets voor u kan betekenen, bel dan voor een afspraak naar 010-2067500 of mail naar Psychologenpraktijk Wernsen.

————Bel 010-2067500
————————–of
mail naar info@rtms-nederland.nl