Nieuws

Het CVZ adviseert voorwaardelijke toelating van rTMS tot het basispakket 2014
Rol van transcraniële magnetische stimulatie in het stepped care model van depressie. Hierbij gaat het om de behandeling van patiënten met een chronische therapieresistente depressie. Op dit moment is er voor deze patiëntencategorie geen effectieve behandeling, behoudens electroshock therapie. Dit is een belastende therapie met veel morbiditeit. De rTMS lijkt te kunnen voorzien in de lacune die er is in het behandelarsenaal: in het stepped care model kan dit een tussenstap worden tussen medicamenteuze behandeling en electroshocktherapie. Het is bekend dat chronische therapieresistente depressie een hoge ziektelast heeft en veel zorgkosten met meebrengt. De effectiviteit van rTMS is bij goede patiëntenselectie waarschijnlijk hoger dan die van antidepressiva en psychotherapie. De verwachting is dat de interventie zeer kosteneffectief zal zijn vanwege grote besparingen binnen de GGZ. De werkgroep heeft deze interventie gescoord als maatschappelijk relevant. ZonMw heeft het onderzoeksvoorstel beoordeeld als goed. bron: http://www.zorginstituutnederland.nl/
—————————————————–

januari 2012
Repetitieve transcraniële magnetische stimulatie bij posttraumatische stressstoornis
De eerste gecontroleerde studie van Watts en anderen laat zien dat rTMS effectief is in de behandeling voor PTSS, al is enige voorzichtigheid wel geboden.

Voor het behandelen van een posttraumatische stressstoornis zijn er veel wetenschappelijk bewezen effectieve behandelingen voorhanden. Huidige behandelingen zijn echter beperkt in hun werkzaamheid. Het levert vaak geen volledig herstel op en mensen maken de behandeling ook vaak niet af. Binnen het psychotraumaveld is men daardoor aanhoudend op zoek naar innovatieve traumabehandelmethoden, zoals rTMS. rTMS wekt met behulp van een spoel een elektromagnetische veld op, om de (coritcale) neuronen in de hersenen te stimuleren. De elektromagnetische energie dringt de schedel binnen zonder dat dit pijn doet of verwondingen aanbrengt. Doordat neuronen hierbij worden ontdaan van hun elektrische lading (depolarisatie) wordt in specifieke regionen een toe of afname van hersenactiviteit bewerkstelligt. Tevens vinden er veranderingen in hersenmonoamines (neurotransmitters) zoals dopamine, serotonine en norepinepfrine plaats. Neurotransmitters zijn signaalstoffen waarmee informatie binnen het lichaam wordt overgedragen. Ze zijn in staat om elektrische activiteit van een zenuwcel te stimuleren of te remmen. Een tekort aan monoamines wordt in verband gebracht met de ontwikkeling van depressieve stemmingen.

Watts en anderen onderzochten de werking van rTMS bij PTSS-cliënten. Ze deden dit door twee (gerandomiseerde) groepen van elke tien cliënten met elkaar te vergelijken. De eerste groep kreeg rechts frontaal op het brein, tien rTMS behandeling van elk twintig minuten aangeboden bij een frequentie van 1 Hz. De tweede groep kreeg dezelfde behandeling, maar dit was een schijnbehandeling. Om te meten of er veranderingen optraden werd er gebruik gemaakt van een interview en een depressie- en PTSS-vragenlijst. De behandelresultaten lieten een significante klachtenafname zien tussen het begin en het eind van de behandeling op de drie meetinstrumenten. Bij een vergelijking met de schijnbehandeling, bleek dat rTMS significant effectiever was in het verminderen van de PTSS- en depressieklachten.

Deze studie is een van de eerste verkenningen. Er kunnen nog geen stellige uitspraken gedaan worden over de werkzaamheid van rTMS bij PTSS. Een vervolgonderzoek, met een grotere steekproef is hiervoor nodig. Ook de optimale behandelfrequentie is nog niet bepaald. De voorlopige resultaten zijn echter bemoedigend voor de behandeling van (complexe) PTSS.

Bron: www.cogis.nl
————————————————-

28-08-2014
Elektrische stroom verbetert het geheugen. 
Studie toont aan dat elektrische stimulatie kan helpen bij de behandeling van geheugenstoornissen als gevolg van een beroerte, de ziekte van Alzheimer en hersenletsel.

Het stimuleren van een bepaalde regio in de hersenen door middel van niet-invasieve afgifte van elektrische stroom met behulp van magnetische pulsen, genaamd Transcraniële Magnetische Stimulatie, verbetert het geheugen, meldt een studie van Northwestern Medicine.

De ontdekking zorgt voor nieuwe mogelijkheden voor de behandeling van geheugenstoornissen veroorzaakt door aandoeningen zoals een beroerte, vroege Alzheimer, hersenletsel, hartstilstand en geheugenproblemen die zich voordoen naarmate men ouder wordt.
“We tonen voor de eerste keer dat specifieke geheugenfuncties van de hersenen bij volwassenen kunnen worden verandert zonder operatie of medicatie, die niet effectief zijn gebleken,” aldus onderzoeker Joel Voss, assistent-professor in de medische sociale wetenschappen aan de Northwestern University Feinberg School of Medicine . “Deze niet-invasieve stimulatie verbetert het vermogen om nieuwe dingen te leren. Het heeft een enorm potentieel voor de behandeling van geheugenstoornissen.” De studie werd 29 augustus 2014 gepubliceerd in Science.

De studie toont ook als eerste aan dat het herinneren van bepaalde gebeurtenissen gebeurt aan de hand van een verzameling van verschillende gebieden in de hersenen. Deze werken samen met als sleutel geheugenstructuur de hippocampus. Je kunt het vergelijken met een symfonieorkest. De elektrische stimulatie is als het geven van een heel getalenteerde dirigent aan bepaalde gebieden in het brein, zodat deze nog beter samenspelen.

“Het is alsof we een normale dirigent vervangen met met een top dirigent,” zei Voss. “De gebieden van de hersenen spelen beter samen na de stimulatie.”
De aanpak heeft ook mogelijkheden voor de behandeling van psychische stoornissen zoals schizofrenie, waarin deze gebieden van de hersenen en de hippocampus niet synchroon met elkaar werken, waardoor het geheugen en cognitie minder goed werken.

De studie van de Northwestern Universiteit is de eerste die aantoont dan Transcraniële Magnetische Stimulatie zorgt voor een beter geheugen, zelfs lang nadat het brein is behandeld .In het verleden is Transcraniële Magnetische stimulatie ook gebruikt om tijdelijk bepaalde hersenfuncties te veranderen om prestaties te verbeteren tijdens het maken van een test. Proefpersonen konden tijdens een behandeling sneller op een knop drukken bijvoorbeeld. De studie heeft aangetoond dat Transcraniële Magnetische Stimulatie kan worden gebruikt om het geheugen te verbeteren voor opdrachten die meer dan 24 uur na de stimulatie is gegeven, worden afgenomen.

Het vinden van de juiste plek
Het is niet mogelijk om direct de hippocampus te stimuleren met Transcraniële Magnetische Stimulatie (TMS) omdat dit te diep in het brein verscholen ligt. De magnetische velden kunnen niet tot zover binnendringen. Met behulp van een MRI-scan hebben Voss en zijn collega’s een plek in het brein gevonden, slechts een centimeter onder de schedel, dat in hoge mate in verbinding staat met de hippocampus. De onderzoekers wilden weten of het direct stimuleren van deze plek ook de hippocampus direct zou stimuleren. Dit bleek het geval te zijn. Voss was verbaasd om te zien dat het inderdaad zo specifiek werkte.

Wanneer TMS wordt gebruikt om deze plek te stimuleren, worden gebieden in de hersenen die in verband staan met de hippocampus meer gesynchroniseerd. Dit is aangetoond door bij proefpersonen die in een MRI scan lagen de bloedstromen te meten. Deze bloedstromen zijn een indirecte maat voor neuronale activiteit. Hoe beter de verschillende gebieden in de hersenen gingen samen werken doordat ze gestimuleerd waren, hoe beter de proefpersonen in staat waren om nieuwe informatie te leren.

Hoe ging de studie in zijn werk?
De wetenschappers hadden 16 gezonde volwassen mensen tussen de 21 en 40 geworven. Bij elk van de personen werd er een gedetailleerde anatomische map gemaakt van hoe het brein er precies uitzag. Ook werd er gedurende 10 minuten hersenactiviteit gemeten terwijl ze stil in een MRI-scan lagen. Door dit te doen konden de onderzoekers voor elk proefpersoon de gebieden identificeren die betrokken waren bij het geheugen en die in verbindingen stonden met de hippocampus. Deze structuren zijn voor ieder mens wat verschillend en kunnen per persoon wat betreft de locatie enkele centimeters verschillen.

“Om goed te kunnen stimuleren, moesten we de structuren van ieder persoon afzonderlijk in kaart brengen, omdat ieder brein anders is”, aldus Voss.
Elke proefpersoon onderging een geheugentest welke bestond uit een reeks van willekeurige associaties tussen gezichten en woorden. Hen werd gevraagd deze te leren en te onthouden. Na het bepalen van hun maximale vermogen om op deze test te presteren, werden de proefpersonen 20 minuten gestimuleerd per dag, gedurende vijf opeenvolgende dagen.
Gedurende de week kregen de proefpersonen ook extra MRI scans en werden ze getest op hun vermogen om nieuwe sets van willekeurige woorden en gezichten te onthouden. Dit om te bepalen of hun geheugen veranderde als een gevolg van de stimulatie. 24 uur na hun laatste stimulatie werden ze nogmaals getest.
Een week later werd dezelfde proef herhaald, maar nu met een valse placebo stimulatie. De helft van alle deelnemers werden verdeeld in twee groepen. De ene groep kreeg eerst een placebo stimulatie en daarna een echte stimulatie, de andere groep kreeg het omgekeerd. De proefpersonen werden niet verteld in welke groep ze zaten.
Beide groepen beter presteerden beter op de geheugentest als gevolg van de hersenstimulatie. Het duurde drie dagen voordat ze verbeterde.

<s“Ze herinnerden meer gezicht-woord paren na de stimulatie dan voorheen, wat betekent dat hun leervermogen verbeterd,” aldus Voss. “Dat is niet gebeurd voor de placebo groep of in een ander controle-experiment met extra proefpersonen.”
Bovendien toonde de MRI aan dat de stimulatie ervoor zorgt dat de hersengebieden meer met elkaar en de hippocampus gesynchroniseerd raken. Hoe groter de verbetering van de synchroniciteit of connectiviteit tussen bepaalde delen van het netwerk, hoe beter de prestaties op de geheugentest. “Hoe meer bepaalde gebieden van de hersenen samenwerkten als gevolg van de stimulatie, hoe meer mensen in staat waren om gezicht-woord paren te leren”, aldus Voss.

De Toekomst
“Deze studie heeft laten zien dat er veel mogelijkheden zijn om onderzoek te doen naar het verbeteren van bepaalde (hersen)functies bij mensen die dat ook echt nodig hebben”, aldus Voss.
Zijn huidige onderzoek was met mensen die een normaal geheugen hadden, en waarvan hij niet verwachte dat hij een grote verbetering zou zien, omdat hun hersenen al effectief werkten. “Maar voor een persoon met een hersenbeschadiging of een geheugenstoornis, waarbij de netwerken verstoord zijn, zou zelfs een kleine verandering functieverbetering kunnen betekenen” aldus Voss.
In een komend onderzoek, zal Voss de effecten van elektrische stimulatie op mensen die in een vroeg stadium van geheugenverlies verkeren, bestuderen.
Voss waarschuwt dat jaren onderzoek nodig zijn om te bepalen of deze benadering veilig en effectief is voor patiënten met de ziekte van Alzheimer of andere vormen van geheugenstoornissen.

Bron: http://www.northwestern.edu/


———————————————————-

04-05-2014
TMS veelbelovend voor gegeneraliseerde angststoornis
NEW YORK ― Repetitieve Transcraniële Magnetische Stimulatie (rTMS) lijkt een veelbelovende behandeling voor een gegeneraliseerde angststoornis (rTMS)
Lees hier verder
—————————————————–
01-07-2014
Magnetische hersenstimulatie, een depressie behandeling bij resistente depressie: een systematische review en meta-analyse

Een rTMS-behandeling zorgt voor een grote daling in depressieve klachten en laat een klinische relevant daling op de HDRS depressievragenlijst zien.
Lees hier verder
—————————————————–
19-06-2014
Nieuwe hoop voor mensen met een depressie

Depressie is een van de meest voorkomende psychische problemen. Het kost Amerikaanse bedrijven jaarlijks $ 23.000.000.000 – ongeveer $ 12 miljard aan verloren werkdagen en nog eens 11 miljard dollar aan verloren productiviteit als gevolg van problemen met concentratie, geheugen en besluitvorming. Terwijl therapie en medicatie steeds de de voorkeur geniet, is transcraniële magnetische stimulatie, of TMS,  een veelbelovende depressie behandeling voor chronische depressie. Het is goedgekeurd door de FDA in 2008.  De depressie behandeling maakt gebruik van magnetische pulsen om zenuwcellen in de hersenen te stimuleren om zo de symptomen van een depressie te laten verminderen.
Lees hier verder
—————————————————–

18-06-2014
Door middel van een magnetische hersenstimulatiebehandeling verminderen de symptomen van de ziekte van Parkinson

Resultaten van een Turks onderzoek naar rTMS bij Parkinson suggereren  verbeteringen in motorische functies, de uitvoer van dagelijkse bezigheden en de kwaliteit van leven. Eerdere onderzoeken naar transcraniële magnetische stimulatie bij Parkinson lieten wisselende resultaten zien.
Lees hier verder
—————————————————–
Een magnetische hersenstimulatiebehandeling kan in korte tijd zorgen voor een afname van suïcidale gedachten

Repetitieve Transcraniële Magnetische Stimulatie is een veilige behandeling en kan snel voor een afname in suïcidale gedachten zorgen, zo blijkt uit nieuw onderzoek. Een gerandomiseerd onderzoek met 41 patiënten die ernstige suïcidale neigingen hadden, heeft aangetoond dat een rTMS-behandeling (drie keer per dag gedurende drie opeenvolgende dagen) voor een afname in suïcidale gedachten zorgde, gemeten met de Beck Depressie Lijst.
Lees hier verder

Links