Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie (CGT) is een vorm van psychotherapie die gedachtepatronen verandert om gedrag en stemming te veranderen. De therapie is gebaseerd op het idee dat negatieve gedragingen (agressie) of gevoelens (angst), het resultaat zijn van huidige verstoorde denkpatronen (irrationele cognities).

 

Hoe werkt cognitieve gedragstherapie?

Cognitieve gedragstherapie is een combinatie van cognitieve therapie en gedragstherapie. Cognitieve gedragstherapie richt zich op stemmingen en gedachten van een persoon, gedragstherapie richt zich op acties en gedragingen. Samen met de psycholoog (therapeut) gaat de cliënt specifieke negatieve denkpatronen en gedragingen opsporen en probeert ze vervolgens te koppelen aan de voor de cliënt stressvolle situaties. Op deze manier kan de inhoud van de verstoorde gedachten worden veranderd in meer stabiele en bruikbare gedachten zodat men beter om kan gaan met stressvolle gebeurtenissen.

In tegenstelling tot psychoanalyse is cognitieve gedragstherapie een kortdurende behandeling. Een gehele behandeling duurt tussen de 10 en 20 sessies. Tijdens deze sessies gaan de psycholoog en cliënt situaties analyseren die klachten veroorzaken. In tegenstelling tot de psychoanalyse worden bij CGT de huidige denkpatronen of verstoorde waarnemingen die leiden tot de klachten opgespoord en veranderd. Deze denkpatronen en waarnemingen (percepties) vinden vaak onbewust plaats, om deze te kunnen ontdekken wordt de cliënt gevraagd om deze te registreren door middel van bijvoorbeeld een dagboek. De psycholoog kan dan denkpatronen ontdekken en deze in categorieën van destructieve denkpatronen onderbrengen. Voorbeelden van dit soort gedachtecategorieën zijn:

 • alles of niets denken: de wereld zien in absolute, zwart-wit termen.
 • het neerhalen van het positieve: het verwerpen van positieve ervaringen door te zeggen dat deze niet meetellen om wat voor reden dan ook.
 • automatische negatieve reacties: het hebben van straffende gedachten zoals; ‘Dit is allemaal mijn schuld’.
 • het overdrijven of juist minimaliseren van de belangrijkheid van een gebeurtenis. 
 • overgeneraliseren: te ruime conclusies trekken naar aanleiding van enkele gebeurtenis.
 • personalisatie: gebeurtenissen of situaties ten onrechte op jezelf betrekken.
 • selectieve abstractie: het uitzoeken van een enkele negatief detail en daarop vervolgens de hele situatie verklaren (niet volgens de werkelijkheid). 

Met behulp van het dagboek kunnen de psycholoog en cliënt werken aan het vervangen van de negatieve gedachtepatronen en waarnemingen door meer bruikbare (constructieve) gedachten. Deze omvatten:

 • het leren controleren en wijzigen van verstoorde gedachten.
 • het leren om externe situaties en reacties of emotioneel gedrag nauwkeurig te kunnen beoordelen.
 • het oefenen met dat wat je tegen jezelf zegt correct en evenwichtig is.
 • Door zelf-evaluatie leren om na te denken en reageren op een juiste wijze

Cliënten kunnen met deze methoden zelf oefenen, met de psycholoog of in gecontroleerde situaties waarin ze geconfronteerd worden met problemen waarin ze vervolgens zelf moeten leren om succesvol te reageren.

 

Voor welke stoornissen en aandoeningen is cognitieve gedragstherapie geschikt?

Cognitieve gedragstherapie wordt gebruikt om verschillende stoornissen klachten en aandoeningen bij kinderen, adolescenten en volwassenen te behandelen. De volgende stoornissen worden met CGT bij psychologenpraktijk Wernsen behandeld.

 • gegeneraliseerde angststoornis
 • ADHD (attention deficit hyperactivity disorder)
 • depressie (unipolair, winterdepressie, postpartum depressie)
 • burn-out
 • fobieën
 • slaapstoornissen
 • sociale vaardigheid problemen
 • negatief zelfbeeld
 • obsessief compulsieve stoornis / dwangstoornis (zoals smetvrees en controledwang)
 • paniekstoornis
 • perfectionisme
 • posttraumatische stresstoornis
 • sociale fobie

Cognitieve gedragstherapie kan gecombineerd met magnetische hersenstimulatie (rTMS), of antidepressiva, om cliënten met met een depressie of dwangstoornis te helpen.

 

Cognitieve gedragstherapie, wetenschappelijk bewezen effectief

Cognitieve gedragstherapie is veelvuldig wetenschappelijk onderzocht. Vaak blijkt dat CGT ten opzichte van andere therapieën superieur is bij de behandeling van verschillende fobieën, dwangstoornis, stemmingsstoornis (depressie) en posttraumatische stressstoornis (ook EMDR behaald goede effecten). CGT is in veel gevallen ook efficiënter dan andere therapieën: eenzelfde effect wordt in kortere tijd behaald.

 

Cognitieve gedragstherapie, iets voor u?

Als u een afspraak wilt inplannen of bijvoorbeeld meer wilt weten over of u in aanmerking komt voor een behandeling met cognitieve gedragstherapie, bel dan voor een afspraak naar 010-2067500 of mail naar Psychologenpraktijk Wernsen.

————Bel 010-2067500
————————–of
mail naar info@rtms-nederland.nl

De eerste afspraak bij Psychologenpraktijk Wernsen is een intakegesprek. We maken kennis met elkaar en uw klachten en problemen worden besproken. Daarna wordt meteen gestart met de behandeling. Elke afspraak duurt een uur. Afspraken kunnen uiterlijk 48 uur van tevoren per mail of telefonisch worden afgezegd.

Kosten
Voor een individueel gesprek betaalt u €.90,– per gesprek. De kosten kunnen door middel van pin worden voldaan. 
De therapie wordt niet vanuit de basisverzekering vergoed. Het kan zijn dat u vanuit de aanvullende verzekering een vergoeding ontvangt, dit kun u navragen bij uw zorgverzekeraar.

Voordelen onvergoede zorg.

 • U bent vrij in de keuze van uw psycholoog,
 • U heeft niet te maken met wachtlijsten en er wordt geen eventuele diagnose doorgegeven aan uw zorgverzekeraar.
 • U heeft zelf inspraak inzake de frequentie van de afspraken en u wordt persoonlijk benaderd.
 • Er hoeft niet te worden behandeld volgens een vast protocol waardoor er een persoonlijke behandeling op maat wordt samengesteld.
 • U wordt als uniek persoon gezien en behandeld en niet als nummer.